2/10

K bodu 1, 2 -

Celkový počet žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je 35 242 žiakov (stav k 15. 09. 2009), celkový počet individuálne integrovaných žiakov (ide o žiakov so zdravotným postihnutím) v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je 372 žiakov (stav k 15. 09. 2009).