Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

2/10

K bodu 1, 2 -

Celkový počet žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je 35 242 žiakov (stav k 15. 09. 2009), celkový počet individuálne integrovaných žiakov (ide o žiakov so zdravotným postihnutím) v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je 372 žiakov (stav k 15. 09. 2009).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.01.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky