2-05

K bodu č.1 - Zoznam s vyúčtovaním zahraničných služobných ciest predsedu Žilinského samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa Tarčáka od jeho nástupu je spracovaný na základe poskytnutých materiálov Ing. Martou Mangovou, vedúcou odboru financií:

a)

Číslo SC

Dátum

Krajina

Počet dní

Stravné

Nocľažné

Vreckové

Nutné vedľajšie výdavky

Spolu

2002

01/2002 -z

30.1.
2002

Česká republika

1

150
CZK

60
CKZ

210 CZK

05/2002 - z

12.3.
2002

Česká republika

3

900 CZK

7 480 CZK

360
CZK

8 740 CZK

08/2002 - z

11.4. 2002

Rakúsko

3

43,6 EUR

50
EUR

17,44
EUR

111,04
EUR

10/2002 - z

14.5. 2002

Poľsko

1

6
USD

6
USD

V roku 2002 bolo na zahraničné služobné cesty z finančných prostriedkov vyplatených spolu 111,04 EUR; 8 950 CZK; 6 USD a 198 Sk na poistné.

b)

Číslo SC

Dátum

Krajina

Počet dní

Stravné

Nocľažné

Vreckové

Nutné vedľajšie výdavky

Spolu

2003

05/2003 - z

16.3.
2003

Česká republika

1

275
CZK

110
CKZ

385
CZK

19/2003 - z

1.4.
2003

Belgicko

3

135
EUR

118,74
EUR

54
EUR

149,91
EUR

457,65
EUR

24/2003 - z

11.4.
2003

Poľsko

1

22
USD

8,8
USD

30,8
USD

26/2003 - z

15.4.
2003

Poľsko

2

35,2
USD

35,2 USD

38/2003 - z

23.4.
2003

Rakúsko

1

40
EUR