2-05

K bodu č.1 - Zoznam s vyúčtovaním zahraničných služobných ciest predsedu Žilinského samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa Tarčáka od jeho nástupu je spracovaný na základe poskytnutých materiálov Ing. Martou Mangovou, vedúcou odboru financií:

a)

Číslo SC

Dátum

Krajina

Počet dní

Stravné

Nocľažné

Vreckové

Nutné vedľajšie výdavky

Spolu

2002

01/2002 -z

30.1.
2002

Česká republika

1

150
CZK

60
CKZ

210 CZK

05/2002 - z

12.3.
2002

Česká republika

3

900 CZK

7 480 CZK

360
CZK

8 740 CZK

08/2002 - z

11.4. 2002

Rakúsko

3

43,6 EUR

50
EUR

17,44
EUR

111,04
EUR

10/2002 - z

14.5. 2002

Poľsko

1

6
USD

6
USD

V roku 2002 bolo na zahraničné služobné cesty z finančných prostriedkov vyplatených spolu 111,04 EUR; 8 950 CZK; 6 USD a 198 Sk na poistné.

b)

Číslo SC

Dátum

Krajina

Počet dní

Stravné

Nocľažné

Vreckové

Nutné vedľajšie výdavky

Spolu

2003

05/2003 - z

16.3.
2003

Česká republika

1

275
CZK

110
CKZ

385
CZK

19/2003 - z

1.4.
2003

Belgicko

3

135
EUR

118,74
EUR

54
EUR

149,91
EUR

457,65
EUR

24/2003 - z

11.4.
2003

Poľsko

1

22
USD

8,8
USD

30,8
USD

26/2003 - z

15.4.
2003

Poľsko

2

35,2
USD

35,2 USD

38/2003 - z

23.4.
2003

Rakúsko

1

40
EUR

16
EUR

56 EUR

46/2003 - z

12.6.
2003

Maďarsko

2

33,6
USD

33,6 USD

51/2003 - z

29.5.
2003

Česká republika

1

275 CZK

110
CZK

63 EUR

57/2003 - z

27.6.
2003

Poľsko

2

0
USD

66/2003 - z

30.6.
2003

Belgicko

4

0
EUR

77/2003 - z

5.9.
2003

Poľsko

1

44
USD

18
USD

62 USD

99/2003 - z

8.10.
2003

Belgicko

2

0
EUR

117/2003 - z

20.11.
2003

Česká republika

2

688 CZK

2400
CZK

275
CZK

3363 CZK

125/2003 - z

2.12.
2003

Česká republika

2

440 CZK

330
CZK

770 CZK

V roku 2003 bolo na zahraničné služobné cesty z finančných prostriedkov vyplatených spolu 576,65 EUR; 4 518 CZK; 161,6 USD.

c)

Číslo SC

Dátum

Krajina

Počet dní

Stravné

Nocľažné

Vreckové

Nutné vedľajšie výdavky

Spolu

2004

5/2004 - z

12.1.
2004

Poľsko

1

30
EUR

12
EUR

42 EUR

9/2004 - z

22.1.
2004

Poľsko

2

60
EUR

87
EUR

24
EUR

171 EUR

28/2004 -z /1

28.2.
2004

Rakúsko

2

90
EUR

222,4 EUR

36
EUR

65,02 EUR

413,42 EUR

28/2004- z /2

4.3.
2004

Nemecko

2

63
EUR

178
EUR

25,2
EUR

60
EUR

326,2 EUR

48/2004 - z

28.4.
2004

Česká republika

1

600 CZK

240
CZK

840 CZK

51/2004 - z

20.5.
2004

Poľsko

2

24
EUR

24 EUR

55/2004 - z

26.5.
2004

Poľsko

2

45
EUR

18
EUR

63 EUR

123/2004 - z

11.12.
2004

Poľsko

1

30
EUR

12
EUR

42 EUR

V roku 2004 bolo na zahraničné služobné cesty z finančných prostriedkov vyplatených spolu 1 081,62 EUR; 840 CZK.

K bodu č. 2 - V roku 2004 neboli z verejných zdrojov hradené žiadne fakturácie spojené so zahraničnými služobnými cestami predsedu Žilinského samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa Tarčáka.