19-07

Vzhľadom na to, že sa jedná o vybrané údaje, ktoré spracováva, aktualizuje a poskytuje Krajská správa štatistického úradu v Žiline (ul. Framborská č. 23, tel.: 041/ 511 32 13; e-mail: anna.simovcikova@statistics.sk; www.statistics.sk), odporúčame Vám obrátiť sa na túto inštitúciu.

Na úrovni Žilinského samosprávneho kraja bol spracovaný Národný projekt „Strategický akčný plán zamestnanosti a budovanie partnerstva na regionálnej, subregionálnej a miestnej úrovni“, ktorého súčasťou bol prieskum vybraných zamestnávateľov kraja, zameraný na zamestnanecký profil, analýzu vzdelávacích potrieb, prácu s ľudskými zdrojmi a pod.

Tento materiál je v na Odbore regionálneho odboru Úradu Žilinského samosprávneho kraja dostupný len printovej verzii. Pokiaľ máte záujem o jeho nahliadnutie skontaktujte sa s Bc. Sivovou, koondinátorkou, ktorá Vám ho poskytne: 041/ 50 32 306, esivova @zask.sk .


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.05.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky