19-05

K bodu 1 -

Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto je samostatný právny subjekt, ktorý určí, akým spôsobom sa zabezpečí dodávka tepla a TÚV pre Strednú primyselnú školu.

Nakoľko Úrad Žilinského samosprávneho kraja nedisponuje informáciami o vykonávaní verejného obstarávania v spomínanej veci, doporučujeme Vám obrátiť sa priamo na vedenie SPŠ v Kysuckom Novom Meste.