18/10

K bodu 1-

Informácie o verejných a neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb v Žilinskom kraji sú uvedené na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) www.regionzilina.sk v časti Samospráva/Úrad ŽSK/Odbor sociálnych vecí/Kontakt – Zoznamy poskytovateľov sociálnych služieb. V prílohe č. 1 je uvedený počet čakateľov v zariadeniach ŽSK k 28. 2. 2010. Evidenciu o počte čakateľov u neverejných poskytovateľov ŽSK neeviduje.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.03.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky