18/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) má 26 zariadení sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. ŽSK nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti žiadny hospic.

K bodu 2- 

Dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok pre klientov zariadení sociálnych služieb je realizované na základe lekárskeho predpisu (vzťah lekár/pacient), prostredníctvom ktorého zariadenie sociálnych služieb len zabezpečuje výber liekov a pomôcok pre klienta. Výber jednotlivých dodávateľov prebieha na základe vzájomnej dohody (aj ústnej).

K bodu 3- 

Odoberanie liekov a zdravotníckych pomôcok je realizované prostredníctvom rôznych dodávateľov. Ich výber závisí od poskytovania rozličných foriem bonusov akými sú napríklad dovoz liekov do zariadenia, jednorázové plienky navyše pre klientov, dodávanie obväzových materiálov, čistiacich pien, vitamínov alebo hygienických prostriedkov pre imobilných klientov. Určenie dodávateľa pritom nepodlieha žiadnemu výberu spomedzi viacerých dodávateľov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.02.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky