18-08

K bodu 1 -

Zoznam podporených regionálnych projektov v Žilinskom samosprávnom kraji v programovom období 2004 – 2006 je zverejnený na webovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR: http://www.strukturalnefondy.sk/Default.aspx?CatId=141

Zároveň vám oznamujeme, že vám nemôžeme poskytnúť monitorovacie správy, nakoľko ich Úrad Žilinského samosprávneho kraja nemá k dispozícii. Doporučujeme vám, na hore uvedenej webovej adrese, pre študovať všetky odkazy na zrealizované projekty a zoznam podporených projektov, ktoré vám pomôžu pri spracovaní požadovaných údajov.