18-07

K bodu 1 - Predseda ŽSK

Zmena predsedu Žilinského samosprávneho kraja nastala na Ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva ŽSK, dňa 10. januára 2006 sľubom Ing. Juraja Blanára, ktorý bol zvolený v druhom kole volieb za predsedu ŽSK v decembri 2005.

K bodu 2 - Vedúci odborov Úradu ŽSK

 1. Odbor dopravy:

od 12.7. 2006 - Ing. Mokrý Ivan.

V období od 1.10.2006 do 31.3.2007 nedošlo na odbore k personálnym zmenám.

 1. Odbor financií:

1.10.2006 do 31.3.2007 - Ing. Mangová Marta,

 1. Odbor informácií a zahraničných vzťahov:

od 11.7.2006 - Mgr. Peter Kubica.

V období od 1.10.2006 do 31.3.2007 nedošlo na odbore k personálnym zmenám.

 1. Odbor kultúry:

od 18.8.2006 - 15.10.2006 - Mgr. Valachová Janka - poverená vedením odboru,
od 16.10.2006 - odbor riadený riaditeľom úradu PhDr. Pavlom Holeštiakom,
od 1.12.2006 - Ing., Mgr., Ničík Peter

 1. Odbor organizačný:

od 11.7.2006 - Ing. Klimíková Anna.

V období od 1.10.2006 do 31.3.2007 nedošlo na odbore k personálnym zmenám.

 1. Odbor regionálneho rozvoja:

od 11.7.2006 - Ing. Lamačková Erika.

V období od 1.10.2006 do 31.3.2007 nedošlo na odbore k personálnym zmenám.

 1. Odbor sociálnych vecí:

od 11.7.2006 - Mgr. Pauková Marta

V období od 1.10.2006 do 31.3.2007 nedošlo na odbore k personálnym zmenám.

 1. Odbor školstva:

od 11.7.2006 - Ing., PhD Weiselgärtner Dana.

V období od 1.10.2006 do 31.3.2007 nedošlo na odbore k personálnym zmenám.

 1. Odbor vnútornej správy:

od. 1.8.2006 do 31.10.2006 - Ing. Boľo Tibor,
1.11.2006 - Jarošík ján - určený zástupca
1.3.2007 - Jarošík Ján - poverený poverením odboru

 1. Odbor zdravotníctva:

od 15.8.2006 do 31.12.2006 - MUDr., MPH., Kmeť Miroslav.
od 1.1.2007 - MUDr., MPH., Köhler Štefan - určený zástupca,
od 1.3.2007 - MUDr., MPH., Köhler Štefan - poverený vedením odboru

 1. Odbor právny:

od 11.7.2006 - JUDr. Píry Martin.

V období od 1.10.2006 do 31.3.2007 nedošlo na odbore k personálnym zmenám.

K bodu 3 -

 1. Útvar hlavného kontrolóra

Ing. Ján Konušík

V období od 1.10.2006 do 31.3.2007 nedošlo na útvare k personálnym zmenám.