18-06


Ekonomická charakteristika Žilinského kraja


Ekonomika kraja je zastúpená všetkými odvetviami, pričom rozhodujúci je priemysel a stavebníctvo. Priemyselný charakter kraja ovplyvňuje prítomnosť priemyselných zón Českej a Poľskej republiky a taktiež nedostatok úrodnej pôdy. Ťažiskovými odvetviami priemyslu sú automobilový priemysel, spracovanie kovov, chemická výroba, textilná výroba, celulózovo-papierenská výroba. V kraji má ďalej zastúpenie strojársky a elektrotechnický priemysel.

Priemysel Žilinského kraja je diverzifikovaný, so zastúpením rôznych odvetvových agregácií:

Výroba potravín a nápojov - má svoje stabilné postavenie. Medzi popredné podniky v kraji patrí: Hyza, a.s. Žilina; PEZA, a.s. Žilina; Ryba Žilina spol. s.r.o.; Friesland Slovensko, a.s. Nitra, pobočka Žilina; Kofola, a.s. Rajecká Lesná; Pivovar Popper, s.r.o. Bytča; Liptovská mliekáreň, a.s. Liptovský Mikuláš; Liptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek k.s. Liptovský Mikuláš; St. Nicolaus, a.s., Liptovský Mikuláš; Tvrdošínska mliekáreň, s.r.o. Tvrdošín; Kysucké pekárne, a.s. Čadca.

Výroba kovov a kovových výrobkov - odvetvie reprezentujú hlavne OFZ, a.s. Istebné; KLF-ZVL MTK spol. s.r.o. Martin; KLF – ZVL Kováčňa, a.s. Kysucké Nové Mesto; Nová Zlievárenská Spoločnosť, s.r.o. Martin; Kovohuty Dolný Kubín, s.r.o. ;Precismetal, s.r.o. Žilina; MC-Metal, s.r.o. Žilina; Elektrovod Žilina a.s.

Strojársky priemysel - patrí medzi najdôležitejšie odvetvia kraja. S ohľadom na orientáciu slovenského strojárstva na automobilový priemysel perspektívu má najmä výroba komponentov, pričom nosnou skupinou výrobných odborov je výroba ložísk, prevodoviek. V rámci strojárstva (výroby strojov a zariadení) dominuje INA Kysuce, a.s. Kysucké Nové Mesto; Kinex - KLF, a.s. Kysucké Nové Mesto; Kinex, a.s. Bytča; KINEX - STROJÁREŇ, s.r.o. Kysucké Nové Mesto; GGB Slovakia, s.r.o. Sučany; Glacier Tribometal Slovakia, a.s. Dolný Kubín; ZTS Strojárne, a.s. Námestovo; Drevoindustria Mechanik, s.r.o. Žilina. Výrobu ostatných dopravných zariadení reprezentujú ŽOS Vrútky, a.s. Vrútky; Compel Rail, a.s. Martin.

Automobilový priemysel - automobilový priemysel sa stáva hnacím motorom rastu ekonomiky kraja. V súčasnosti prebieha severovýchodne od Žiliny dostavba závodu kórejskej spoločnosti zaoberajúca sa výrobou osobných automobilov KIA Motors Slovakia s.r.o. a jeho subdodávateľov, napr. HYUNDAI MOBIS, HYSCO a DONG HEE SLOVAKIA v Strečne. Automobilový priemysel zastupuje aj Volkswagen Slovakia, a.s., BU Martin. Výrobou dopravných prostriedkov sa zaoberajú AVC a.s., Čadca; Montservis, s.r.o. Žilina; Craemer spol. s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Elektrotechnický priemysel - je jedným z najdynamickejších odvetví. Hlavný výrobný odbor je výroba telekomunikačných zariadení. V poslednom období do Žilinského kraja zamierilo niekoľko významných investorov elektrotechnického priemyslu. Významné centrá elektrotechnickej produkcie sú v Liptovskom Hrádku (Tesla Liptovský Hrádok, a.s. Liptovský Hrádok; Alcatel Slovakia, a.s. Liptovský Hrádok), Trstenej (Panasonic Electronic Devices Slovakia, s.r.o. ; ELKOND HHK, a.s. Trstená; VIDOX, a.s. Trstená; OVP Orava, s.r.o.) a Nižnej (XPS Slovakia, s.r.o.; HS electronic spol. s.r.o. Nižná) a Námestove (Punch Campus Námestovo, spol. s r. o.).

Farmaceutický priemysel - Hoechst - Biotika, spol. s r.o. Martin.

Chemický priemysel - je zastúpený Aquachemia s.r.o. Žilina a Paderteg Slovakia, s.r.o. Nižná. Chemický priemysel ako taký zaznamenáva útlm a do popredia sa dostáva výroba výrobkov z gumy a plastov – Rubena Slovakia a.s. Predmier; DKI Plast s.r.o. Žilina; Quinn Plastics Slovakia, s.r.o. Žilina; Tvarovanie PCHZ spol.s.r.o. Žilina.

Drevárska výroba - má rozvinutú surovinovú základňu. Hlavnými predstaviteľmi tohto odvetvia sú najmä podniky: Swedwood Slovakia, odštepný závod Jasná; Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Liptovský Hrádok; Drevomax, s.r.o. Liptovský Mikuláš; Turzovská drevárska fabrika, spol. s r.o. Turzovka; Drevoindustria Súľov, s.r.o. Bytča; Fracho a.s. Kysucké Nové Mesto, závod Oščadnica; K -TEN drevo, s.r.o. Makov; Drevodom Rajec s.r.o.; Drevoindustria Oravská píla s.r.o., Oravská Polhora.
Výrobu nábytku reprezentujú - Tatra nábytkáreň Martin, a.s. Martin; Vital, a.s. Žilina; FINES, a.s. Žilina; Thermospor, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš.
Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera - rozhodujúci podiel na tržbách majú Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok; Tento a.s. Žilina.

Polygrafický priemysel - hlavným reprezentantom tohto odvetvia je Neografia, a.s. Martin, výrobca farebných publikácii a časopisov.

Odvetvie ľahkého priemyslu - textilný, odevný, kožiarsky, obuvnícky priemysel. Významné postavenie má Makyta, a.s. Púchov, závod v Žiline, Bytči i Námestove a Enrico spol.s.r.o., Ružomberok a Modex, a.s. Žilina.. Osobitné postavenie má výroba obuvi, ktorú prezentuje Ecco Slovakia, a.s. Martin.
Výroba, rozvod elektriny, plynu a vody – rozhodujúcimi reprezentantmi sú Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina; Martinská tepláre