18-06

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 19. septembra 2006 o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ktorú sme zaevidovali na našom úrade pod evidenčným číslom 032/2006, Vám odporúčam sa nakontaktovať na našu web stránku www.regionzilina.sk, kde nájdete zoznam všetkých našich zariadení sociálnych služeb - http://www.regionzilina.sk/files/odbory/soc_veci/rok_2006/ZSS_kontakty.xls.pdf