Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

17-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Zoznam zariadení sociálnych služieb - poskytovateľov sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK v plnom znení (názov organizácie, adresa, E-mail, kontakt, meno riaditeľa) nájdete na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk : http://www.regionzilina.sk/files/odbory/soc_veci/rok_2007/ZSS_ZP_ZSK.xls .


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky