17-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Zoznam zariadení sociálnych služieb - poskytovateľov sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK v plnom znení (názov organizácie, adresa, E-mail, kontakt, meno riaditeľa) nájdete na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk : http://www.regionzilina.sk/files/odbory/soc_veci/rok_2007/ZSS_ZP_ZSK.xls .