16-08

Odbor zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja, do dnešného dňa, n  e  v  y  d  a  l  žiadne povolenie na prevádzkovanie ambulancie dentálnej hygieny.

Z toho dôvodu Vám nemôžeme poskytnúť vami požadovaný zoznam.