Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

15-08

K bodu 1 -

Pre správne posúdenie kvalifikácie na vyučovanie predmetu hospodárska geografia na Obchodnej akadémii, sme nedostali postačujúce informácie. Je preto je potrebné predložiť kópiu diplomu a vysvedčenia (osvedčenia) o záverečnej (štátnej) skúške.
Zároveň vám však odporúčame obrátiť sa s týmto problémom (aj s hore uvedenými dokladmi) na Ministerstvo školstva SR, ktoré je kompetentné podávať výklad k vyhláškam, ktorých je autorom.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.04.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky