15-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Do správy majetku Žilinského samosprávneho kraja patria v zmysle zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov prešli od 1.1.2004 cesty II. III. triedy. Správcom cesty 1/18 - prejazd cez Martin je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest (IVaSC), ul. M. Rázusa 104 A, Žilina. Doporučujeme sa Vám obrátiť sa priamo na túto organizáciu, ktorá spadá pod Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií.