14-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Uvedené informácie sú zverejnené na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk ( cesta: Úrad ŽSK – Odbor zdravotníctva – ambulantná starostlivosť – zoznam ambulantných lekárov, alebo: www.regionzilina.sk/files/odbory/zdravotnictvo/Zoznam_lekarov.xls )


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky