14-06

  • Uznesením 16 Zastupiteľstva ŽSK z 30. apríla 2003, s účinnosťou od 01. 05. 2003 Zastupiteľstvo ŽSK schválilo odmenu poslancovi ŽSK v zmysle § 12, ods. 4 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. vo výške 8 800,– Sk (brutto) mesačne a poslancovi ŽSK, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie Zastupiteľstva ŽSK, zvýšenú odmenu o 1 500,–Sk (brutto) za mesiac, v ktorom sa konalo zasadnutie komisie, ktorej je predsedom; t.j. 10 300,- Sk (brutto).
  • Uznesením 26 Zastupiteľstva ŽSK z 15. decembra 2004, s účinnosťou od 01. 01. 2005 Zastupiteľstvo ŽSK schválilo paušálnu náhradu výdavkov v zmysle zákona NR SR 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách poslancovi ŽSK vo výške 5000,– Sk mesačne a poslancovi ŽSK, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie Zastupiteľstva ŽSK, paušálnu náhradu výdavkov v zmysle zákona NR SR 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vo výške 5500,– Sk mesačne.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky