13-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Úrad Žilinského samosprávneho kraja v minulosti ani v súčasnosti nevlastní motorové vozidlá Škoda 1203 ( neskôr označované TAZ 1500).
Vzhľadom na to, že organizácie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sú samostatné právne subjekty nemáme vedomosť či vlastnia alebo nevlastnia motorové vozidlo tohto typu a preto Vám doporučujeme obrátiť sa priamo na tieto inštitúcie.
Zoznam týchto inštitúcií spolu s kontaktami nájdete na našej webovej stránke www.regionzilina.sk .