13-06

K bodu 1 –

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“), ktorí boli zvolení vo voľbách v roku 2005, si zatiaľ neschválili iný spôsob odmeňovania a k dnešnému dňu zostávajú v platnosti nižšie uvedené uznesenia, na základe ktorých sú im vyplácané odmeny a náhrady cestovných výdavkov a rovnako aj odmeny neposlancom – členom komisií za ich účasť na zasadnutiach komisií.

1. Uznesenie 16 Zastupiteľstva ŽSK z 30. apríla 2003

S účinnosťou od 01. 05. 2003 Zastupiteľstvo ŽSK schválilo:

a) odmenu poslancovi ŽSK v zmysle § 12, ods. 4 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. vo výške 8 800,– Sk (brutto) mesačne;
b) poslancovi ŽSK, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie Zastupiteľstva ŽSK, zvýšenú odmenu uvedenú v časti a) o 1 500,– Sk (brutto) za mesiac, v ktorom sa konalo zasadnutie komisie, ktorej je predsedom;
c) odmenu členovi komisie Zastupiteľstva ŽSK, ktorý nie je poslancom, vo výške 1 200,– Sk (brutto) za každé zasadnutie komisie, na rokovaní ktorej sa zúčastnil.

2. Uznesenie 26 Zastupiteľstva ŽSK z 15. decembra 2004

S účinnosťou od 01. 01. 2005 Zastupiteľstvo ŽSK schválilo:

a) paušálnu náhradu výdavkov v zmysle zákona NR SR 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách poslancovi ŽSK vo výške 5000,– Sk mesačne,

b) poslancovi ŽSK, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie Zastupiteľstva ŽSK, paušálnu náhradu výdavkov v zmysle zákona NR SR 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vo výške 5500,– Sk mesačne.

K bodu 2 –

a) Dole uvedená tabuľka obsahuje výšky odmien (brutto) a náhrad cestovných výdavkov, ktoré boli vyplatené poslancom Žilinského samosprávneho kraja za obdobie od 11.01. 2006 do 30.04. 2006.

Titul

Meno a priezvisko

Odmena

Cestovné náhrady

1.

Mgr.

František Adamčák

32 400,–

18 049,–

2.

m. prof. Doc. MUDr., PhD.

Katarína Adamicová

32 400,–

18 049,–

3.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

32 400,–

18 049,–

4.

MUDr.

Ľubomír Bažík

32 400,–

18 049,–

5.

Ing.

Peter Belica

32 400,–

18 049,–

6.

Ing.

Peter Belinský

32 400,–

18 049,–

7.

PaedDr.

Stanislav Bella

32 400,–

18 549,–

8.

Ing.

Ladislav Bevilaqua

32 400,–

18 049,–

9.

Ing.

Ivan Budiak

33 900,–

18 549,–

10.

MUDr., MPH

Ivan Chaban

33 900,–

18 549,–

11.

Ing.

Jozef Djubek

32 400,–

18 049,–

12.

RNDr.

Peter Dobeš

32 400,–

18 049,–

13.

Ing.

Pavol Faktor

33 900,–

18 549,–

14.

Mária Gašicová

33 900,–

18 549,–

15.

Ing.

Jozef Grapa

32 400,–

18 049,–

16.

Ing.

Milan Gura

32 400,–

18 049,–

17.

PhDr.

Pavol Holeštiak
(poslanecký mandát mu zanikol 13.03.2006)

18 243,–

10 006,–

18.

MUDr.

Jozef Kanaba

32 400,–

18 049,–

19.

Mgr.

Ján Kapala

33 900,–

18 549,–

20.

Ing.

Peter Kašuba

32 400,–

18 049,–

21.

MUDr.

Ján Kožák

32 400,–

18 049,–

22.

Ing.

Milan Kružliak

32 400,–

18 049,–

23.

Ing.

Ján Kuska

32 400,–

18 049,–

24.

Dušan Lauko

32 400,–

18 049,–

25.

Ing.

Alexander Lilge

32 400,–

18 049,–

26.

Ing.

Milan Litva

32 400,–

18 049,–

27.

Ing.

Viliam Majda

29 499,–

18 049,–

28.

MUDr.

Jozef Marec

32 400,–

18 049,–

29.

Ing.

Juraj Marko

32 400,–

18 049,–

30.

Ing.

Tibor Mintál

33 900,–

18 549,–

31.

Ing. Bc.

Milan Očko

32 400,–

18 049,–

32.

Ján Ondrejka

32 400,–

18 049,–

33.

RSDr.

Jozef Országh

32 400,–

18 049,–

34.

Doc. Ing. PhD.

Pavel Pavlásek

33 900,-

18 549,-

35.

Ing.

Peter Pethő

32 400,–

18 049,–

36.

MUDr.

Rudolf Piták

32 400,–

18 049,–

37.

PhDr.

Ján Podmanický

32 400,–

18 049,–

38.

Ján Pokrivka

32 400,–

18 049,–

39.

Bc.

František Poleta

32 400,–

18 549,–

40.

Ing.

Štefan Pucko

32 400,–

18 049,–

41.

Ing.

Jozef Repaský

33 900,–

18 549,–

42.

Ing.

Jozef Rizman

32 400,–

18 049,–

43.

Ing.

Ján Sága

32 400,–

18 049,–

44.

MUDr.

Alexander Slafkovský

32 400,–

18 049,–

45.

Ing.

Michal Slašťan

32 400,–

18 049,–

46.

Ing.

Ján Slota

32 400,–

18 049,–

47.

Ing.

Andrej Sočuvka

32 400,–

18 049,–

48.

Jozef Straka

32 400,–

18 049,–

49.

Ing.

Jana Svrčková

32 400,–

18 049,–

50.

Ing.

Ivan Šaško

32 400,–

18 049,–

51.

MUDr.

Ján Škombár

32 400,–

18 049,–

52.

MUDr.

Peter Šulej

32 400,–

18 049,–

53

Viktor Vallo

32 400,–

18 549,–

54.

PaedDr.

Jaroslav Velička
(zložil sľub poslanca
04.04.2006)

8 800,–

5 000,–

55.

Ing.

Milan Vrábeľ

32 400,–

18 049,–

56.

Mgr. art.

František Výrostko

32 400,–

18 049,–

57.

Ing.

Peter Weber

33 900,–

18 549,–

58.

MUDr.

Štefan Zelník

32 400,–

18 049,–

b) Dole uvedená tabuľka obsahuje výšky odmien (brutto) a náhrad cestovných výdavkov, ktoré boli vyplatené neposlancom – členom komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za obdobie od 11.01. 2006 do 30.04. 2006.

Titul

Meno a priezvisko

Odmena

Cestovné náhrady

1.

Ján Baran

1 200,–

208,–

2.

Ing.

Štefan Bučo

1 200,–

neuplatnil si nárok

3.

Ing.

Darina Čierniková

1 200,–

neuplatnila si nárok

4.

RNDr. Ing.

Marcela Dobešová

1 200,–

neuplatnila si nárok

5.

MUDr., PhD., MPH

Jozef Domenik

1 200,–

neuplatnil si nárok

6.

PhDr.

Peter Dubravay

1 200,–

neuplatnil si nárok

7.

Mgr.

Janka Dzúriková

1 200,–

neuplatnila si nárok

8.

MUDr.

Marián Faktor

1 200,–

neuplatnil si nárok

9.

MUDr.

Marta Farkašová

1 200,–

238,–

10.

Ing.

Ján Ferianc

1 200,–

300,–

11.

Tomáš Jedinák

1 200,–

94,–

12.

Ing.

Mikuláš Kačaljak

1 200,–

neuplatnil si nárok

13.

Ing.

Vladimír Kasaj

1 200,–

neuplatnil si nárok

14.

Ing.

Mariana Kianičková

1 200,–

neuplatnila si nárok

15.

MUDr.

Vojtech Koleják

1 200,–

neuplatnil si nárok

16.

Bc.

Jozef Kováč

1 200,–

neuplatnil si nárok

17.

Doc. PhDr.

Michal Kováč

1 200,–

neuplatnil si nárok

18.

JUDr.

Elena Krausová

1 200,–

neuplatnila si nárok

19.

Zdenko Kubáň

1 200,–

280,–

20.

Ing.

Peter Laš

1 200,–

neuplatnil si nárok

21.

Milan Lazar

1 200,–

neuplatnil si nárok

22.

PhDr.

Eva Ľuptáková

1 200,–

neuplatnila si nárok

23.

Rudolf Macuš

1 200,–

neuplatnil si nárok

24.

PhDr.

Jela Málková

1 200,–

100,–

25.

Ladislav Masiarik

1 200,–

neuplatnil si nárok

26.

Rastislav Mikuláš

1 200,–

neuplatnil si nárok

27.

Daniela Mišíková

1 200,–

188,–

28.

Mgr. Ing.

Peter Ničík

1 200,–

neuplatnil si nárok

29.

Ing.

Ján Páchnik

1 200,–

neuplatnil si nárok

30.

Ing.

Vasil Popovič

1 200,–

neuplatnil si nárok

31.

Ľubomír Potočiar

1 200,–

neuplatnil si nárok

32.

Ing.

Karol Strásky

1 200,–

neuplatnil si nárok

33.

Ján Svrček

1 200,–

neuplatnil si nárok

34.

Mgr.

Michal Sygút

1 200,–

neuplatnil si nárok

35.

Ing.

Vladimír Šiška

1 200,–

neuplatnil si nárok

36.

Ing.

Ladislav Štefanec

1 200,–

neuplatnil si nárok

37.

Ing.

Jozef Štrba

1 200,–

neuplatnil si nárok

38.

JUDr.

Miroslav Šutliak

1 200,–

neuplatnil si nárok

39.

Marián Tomaníček

1 200,–

neuplatnil si nárok

40.

Viktor Tretina

1 200,–

neuplatnil si nárok

41.

Mgr.

Leonard Vajdulák

1 200,–

238,–

42.

Ing.

Ján Vároš

1 200,–

neuplatnil si nárok

43.

Karol Zahatlan

1 200,–

neuplatnil si nárok

44.

Ing.

Michal Žabka

1 200,–

neuplatnil si nárok


Údaje sú spracované na základe tlačovej zostavy mzdového programu MAGMA.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky