12/10

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj v minulosti disponoval propagačným materiálom s názvom Kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Aktuálny materiál propagujúci všetky múzeá, galérie a pamätné izby nachádzajúce sa na území Žilinského kraja, však v súčasnosti samospráva neeviduje.