12-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

V roku 2005 bol Úrad Žilinského samosprávneho kraja rozdelený do troch budov, ktoré neboli vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a v ktorých bol úrad v podnájme. Vykurovacím médiom bol plyn ako aj para.
Z tohto dôvodu je ťažké porovnávať hodnoty z roku 2005 a 2006, kedy bol úrad presťahovaný do jednej budovy a tá bola a je vykurovaná len jedným médiom.

Rok 2005

Spotreba elektrickej energie

584851,90 Sk/55 700 kWh

Spotreba tepla

615412,30 Sk/ 2352 GJ

Spotreba vodného a stočného

78930,50 Sk/ 1579 m3

Rok 2006

Spotreba elektrickej energie

1322399,- Sk/ 125804 kWh

Spotreba tepla

1580860 Sk/ 6976,60 GJ

Spotreba vodného a stočného

303435,- Sk/ 5211m3


Vzhľadom na to, že organizácie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sú samostatné právne subjekty nemáme vedomosť o ich spotrebe hore uvedených médií a preto Vám doporučujeme obrátiť sa priamo na tieto inštitúcie.
Zoznam týchto inštitúcií spolu s kontaktami nájdete na našej webovej stránke www.regionzilina.sk .


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky