12-05

K bodu 1 -

Kapacita v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Druh zariadenia

Adresa zariadenia

Kapacita

Riaditeľ zariadenia

Telefón

e- mail

Fax

Okres Kysucké Nové Mesto

DD a DSS pre dospelých

Ľ. Štúra 1210
024 04 Kysucké Nové Mesto
Nesluša

80

Mgr. Suchánek Vladimír

041/ 421 28 93
041/ 428 13 14

dddss@stonline.sk

10

DSS pre dospelých

Litovelská 1218
024 01 Kysucké Nové Mesto

33

Ing. Huranová Marta

041/ 421 33 31

domovpomoci@slovanet.sk

041/ 421 46 89

DSS pre deti a dospelých

Lipová 1
024 01 Kysucké Nové Mesto

17

Mgr. Kormanová Emília

041/ 421 21 21

ddslipovaknm@stonline.sk

Okres 
L. Mikuláš

DD a DSS pre dospelých
Útulok

Jefremovská 634
Liptovský Mikuláš
Nábr. A. Stodolu

109

Mgr. Hapčová Jana

044/ 553 10 63
044/ 553 33 27

ddlm@stonline.sk

12

DD a DSS pre dospelých

Pod Lipami 105/ 16
033 01 Liptovský Hrádok

37

Mgr. Vozárik Miroslav

044/ 522 51 36

info_dsslh@ber.sk

044/ 522 51 37

DSS pre dospelých

Smrečany 52
032 05

70

Mgr. Paluga Kamil

044/ 558 61 21