12-05

K bodu 1 -

Kapacita v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Druh zariadenia

Adresa zariadenia

Kapacita

Riaditeľ zariadenia

Telefón

e- mail

Fax

Okres Kysucké Nové Mesto

DD a DSS pre dospelých

Ľ. Štúra 1210
024 04 Kysucké Nové Mesto
Nesluša

80

Mgr. Suchánek Vladimír

041/ 421 28 93
041/ 428 13 14

dddss@stonline.sk

10

DSS pre dospelých

Litovelská 1218
024 01 Kysucké Nové Mesto

33

Ing. Huranová Marta

041/ 421 33 31

domovpomoci@slovanet.sk

041/ 421 46 89

DSS pre deti a dospelých

Lipová 1
024 01 Kysucké Nové Mesto

17

Mgr. Kormanová Emília

041/ 421 21 21

ddslipovaknm@stonline.sk

Okres 
L. Mikuláš

DD a DSS pre dospelých
Útulok

Jefremovská 634
Liptovský Mikuláš
Nábr. A. Stodolu

109

Mgr. Hapčová Jana

044/ 553 10 63
044/ 553 33 27

ddlm@stonline.sk

12

DD a DSS pre dospelých

Pod Lipami 105/ 16
033 01 Liptovský Hrádok

37

Mgr. Vozárik Miroslav

044/ 522 51 36

info_dsslh@ber.sk

044/ 522 51 37

DSS pre dospelých

Smrečany 52
032 05

70

Mgr. Paluga Kamil

044/ 558 61 21

dsssmrecany@isternet.sk

044/ 558 61 99

Krízové stredisko
Pálkovo centrum

Školská ul. 16
Liptovský Mikuláš

Ing. Palider Ján

044/ 552 29 62

palkovocentrum@zoznam.sk

Okres Martin

DD a DSS pre dospelých

J. Mazúra 34
036 01 Martin

110

PhDr. Šugrová Nadežda

043/ 438 30 15
043/ 438 37 91

ddmt@stonline.sk

DSS pre deti a dospelých

Pod Kanálom 5
038 61 Vrútky- Lipovec

27 cel.

Bc. Vrabec Jozef

043/ 428 56 35
043/ 428 56 46

lipovec_dssria@stonline.sk

10 denn.

DSS pre deti a

Palkovičova Medňanského ul.
036 01 Martin - Priekopa

24

PhDr. Kyselová Eva

043/ 423 93 73
043/ 428 85 23

dss@dss-meta.sk

dospelých

Okres Námestovo

DD a DSS pre dospelých

Oravská Lesná 296
029 57 Oravská Lesná

51

Vrábeľ Ján

043/ 552 45 81
043/ 552 45 80

ddorlesná@stonline.sk

DSS pre dospelých

Zákamenné 425
02956 Zákamenné

44

Ing. Olešová Emília

043/ 559 23 26
043/ 559 25 15

dsszakamenne@stonline.sk

DD a DSS pre dospelých

Novoť 976
029 55 Novoť

110

PhDr. Kondelová Mária

043/ 559 01 17

domov.ekonomika@stonline.sk

DSS pre dospelých

Hlavná 118
029 43 Zubrohlava

15

Bc. Adamicová Adriana

043/ 558 31 50

dsszubrohlava@stonline.sk

Okres Ružomberok

DD a DSS pre dospelých

Riadok 8
034 01 Ružomberok
Tichá 33
034 01 Ružomberok

53

Ing. Bartoň Vlastimil

044/ 432 92 06
044/ 430 33 15

ddrbk@centrum.sk

SOS, DOR

23

DD a DSS pre dospelých

Likavka 827
034 95 Ružomberok

304

Ing. Mican Stanislav

044/ 432 32 41
044/ 432 10 24

ddnadej@stonline.sk

DSS pre deti a dospelých

Sv. Anny 4
034 01 Ružomberok

45

Ing. Okoličány Igor

044/ 432 86 76
044/ 432 91 81

okolicany@orangemail.sk

Okres Bytča

DD a DSS pre dospelých

Hrabové 204
041 01 Bytča

31

Ing. Andrášková Mária

041/ 553 39 01

domovdochodcovbytca@stonline.sk

Okres Čadca

DD a DSS pre dospelých

M. R. Štefánika 2533
022 01 Čadca

160

Ing. Lučan Stanislav

041/ 433 28 10
041/ 433 28 03

ddcaza2@stonline.sk

DD a DSS pre dospelých

Hviezdoslavova 918
022 01 Čadca

74

Ing. Lajčák Alojz

041/ 432 43 38
041/ 432 13 91

ddadss-hviezd@stonline.sk

DD a DSS pre dospelých

Horelica 107
022 01 Čadca

113

Ing. Kopásek Ján

041/ 432 63 04
041/ 432 63 50

dd_horelica@stonline.sk

DD a DSS pre dospelých

Vysoká N. Kysucou
č. 287, 023 55

18

Kováčiková Mária

041/ 436 13 08
041/ 436 13 10

mariakovadd@stonline.sk

DSS pre deti a dospelých

Oščadnica 1464
023 01 Čadca

140

Mgr. Pukalíková Jana

041/ 438 21 73
041/ 438 21 32

dssoscadnica@stonline.sk

DSS pre deti a dospelých

Horelica 18
022 01 Čadca

30

Mgr. Hanuláková Emília

041/ 433 10 43

dsshorelica@stonline.sk

Okres Dolný Kubín

DD a DSS pre dospelých

M. Hattalu 2161
026 01 Dolný Kubín

129

Ing. Nesvadbová Tatiana

043/ 588 48 81
043/ 588 48 80

nesvadbova.tana@post.sk

DD a DSS pre dospelých

Havrania 35
027 05 Zázrivá

17

Mgr. Jesenský Milan

043/ 582 33 97
043/58961 64

dsszazriva@stonline.sk

DSS pre deti a dospelých

Matúškova 1631
026 01 Dol. Kubín

Záskalická 907
Dolný Kubín

43

PhDr. Vlkolinský Dušan

043/ 586 41 54
043/ 586 41 55

dssdk@orava.sk

DOR

Krízové stredisko

-25

Okres Tvrdošín

DD a DSS pre dospelých

SNP 522/ 19
027 44 Tvrdošín

36

Bc. Erhardtová Iveta

043/ 532 23 90

dd.tvrdosin@stonline.sk

DSS pre deti a dospelých

Medvedzie 136
027 44 Tvrdošín

150

Mgr. Mária Bobáková

043/ 532 27 94

dsstvrd@isternet.sk

043/ 532 27 46

Okres T. Teplice

DD a DSS pre dospelých

Banská 533/ 19
039 19 T. Teplice

311

Ing. Gatial Stanislav

043/ 492 25 19
043/ 492 34 07

ddtt@stonline.sk

Okres Žilina

DD a DSS pre dospelých

Karpatská 6
010 08 Žilina

153

RNDr. Barteková Janka

041/ 500 53 83
041/ 525 45 25

domovdochodcov1@stonline.sk

DD a DSS pre dospelých

Karpatská 8,9
010 08 Žilina

164

Mgr. Straňáková Terézia

041/ 525 41 90
041/ 525 25 54

ddkarpatska8@sonline.sk

DD a DSS pre dospelých

Republiky 22
010 01 Žilina
Hviezdoslavova 5
010 01 Žilina

70

Bc.
Fuleková Viera

041/ 562 49 43
041/7645293-2

dd.dss@stonline.sk

Útulok “Štart“

52

DD a DSS pre dospelých

Osiková 26
010 01 Žilina

56

Mgr. Šmicerová Eva

041/ 568 27 23

domov_solinky@stonline.sk

DSS pre dospelých

Na Straník 325/24
010 03 Žilina

135

Mgr. Štutiková Anna

041/ 566 78 22
041/ 566 78 21

dssstranik@stonline.sk durisova.iveta@gmail.sk

DSS pre dospelých

Turie 296
013 12 Turie

86

Ing. Bohdalová

041/598 93 22
041/525 41 79

dssturie@stonline.sk

DD a DSS pre dospelých

A. F. Kollára 234
013 06 Terchová

34

Mgr.
Hajná Žofia

041/ 569 52 03

nemá

DSS pre deti a dospelých

Moyzesova 27
010 01 Žilina

75

PaedDr. Lobotková Jozefa

041/ 565 17 45
041/ 565 69 98

jozefa@zoznam.sk

romovsoc@stonline.sk

DSS pre deti a dospelých

J. Kráľa 7
010 01 Žilina

50

Halečková Anna

041/ 723 49 93
041/ 724 34 96

dssluc@stonline.sk

Chránené bývanie Lúč

A. Gazdu 484
010 01 Strážov

041/ 564 01 30K bodu 2 -

Rozpočet výdavkov na rok 2005 podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Organizácia

Funkč.
klasifik.

200
Príjmy

610
Mzdy

620
Odvody

630 Tov.
a služby

640
Trans.

600 Bež.
výdavky

700 Kap.
výdavky


CELKOM

DD,DSS Hrabové

10.2.0.1

900

2 751

962

1 705

5 418

130

5 548

DD,DSS Republiky

10.2.0.1

3 000

5 644

1 973

4 319

20

11 956

11 956

Útulok Štart

10.7.0.2

1 387

485

1 296

3 168

3 168

DD,DSS Karpatská 6

10.2.0.1

7 000

9 707

3 393

9 091

43

22 234

497

22 731

DD,DSS Terchová

10.2.0.1

900

2 475

864

1 870

5 209

5 209

DD,DSS Osiková

10.2.0.1

900

3 236

1 131

2 377

6 744

6 744

DD,DSS Karpatská 8,9

10.2.0.1

6 000

7 802

2 727

8 255

18 784

40

18 824

DSS Straník

10.1.2.2

5 000

11 863

4 146

7 965

115

24 089

2 050

26 139

DSS Turie

10.1.2.2

3 000

6 360

2 223

5 074

10

13 667

600

14 267

DSS Moyzesová

10.1.2.2

900

8 796

3 074

3 935

10

15 815

90

15 905

DSS Lúč - Žilina

10.1.2.2

150

3 373

1 179

3 003

7 555

500

8 055

DD,DSS Turčianske Teplice

10.2.0.1

10 000

19 508

6 818

18 278

20

44 624

400

45 024

DD,DSS Martin

10.2.0.1

3 000

4 010

1 401

4 616

10 027

10 027

DSS Martin -Sever

10.1.2.2

400

3 898

1 362

1 642

6 902

6 902

DSS Lipovec

10.1.2.2

900

4 300

1 503

2 200

12

8 015

8 015

DD,DSS ČA - Žiarec

10.2.0.1

6 000

11 147

3 896

8 800

23 843

23 843

DD Čierne

10.2.0.1

1 832

640

1 650

4 122

4 122

DD,DSS ČA - Horelica

10.2.0.1

4 000

7 641

2 671

7 003

17 315

660

17 975

DD,DSS Čadca

10.2.0.1

2 000

4 808

1 680

3 176

9 664

500

10 164

DD,DSS KNM

10.2.0.1

2 000

6 204

2 168

3 625

10

12 007

12 007

DD,DSS Vysoká n/K

10.2.0.1

600

1 862

651

1 208

3 721

3 721

DSS Kysucké Nové Mesto

10.1.2.2

900

3 607

1 261

1 947

6 815

6 815

DSS Oščadnica

10.1.2.2

5 000

19 805

6 922

9 800

120

36 647

1 645

38 292

DSS KNM Lipová ml.

10.1.2.2

200

2 564

896

1 381

50

4 891

5 637

10 528

DSS Horelica ml.

10.1.2.2

900

4 457

1 558

2 100

33

8 148

9 271

17 419

DD,DSS Tvrdošín

10.2.0.1

800

3 341

1 168

2 010

6 519

6 519

DD,DSS Novoť

10.2.0.1

5 000

7 489

2 617

7 386

17 492

3 000

20 492

DD,DSS Zázrivá

10.2.0.1

550

1 932

675

935

3 542

3 542

DD,DSS Dolný Kubín

10.2.0.1

5 000

5 835

2 039

6 632

32

14 538

14 538

DD,DSS Oravská Lesná

10.2.0.1

1 500

3 127

1 093

2 922

7 142

7 142

DSS Zubrohlava

10.1.2.2

700

1 964

686

885

3 535

45

3 580

DSS Zákamenné

10.1.2.2

1 200

4 003

1 399

3 052

8 454

567

9 021

DSS Tvrdošín

10.1.2.2

6 000

14 958

5 228

8 850

59

29 095

395

29 490

DSS Dolný Kubín

10.1.2.2

3 000

4 430

1 548

1 998

7 976

150

8 126

DOR.KS Dolný Kubín

10.4.0.2

597

209

600

1 406

1 406

DD,DSS Likavka

10.2.0.1

10 000

13 829

4 833

16 720

100

35 482

35 482

DD,DSS Liptovský Mikuláš

10.2.0.1

4 000

4 357

1 523

5 254

11 134

4 258

15 392

Útulok Liptovský Mikuláš

10.7.0.2

323

113

232

668

668

DD,DSS Ružomberok

10.2.0.1

1 200

2 472

864

2 240

5 576

400

5 976

SOS Ružomberok

10.4.0.2

1 104

386

494

1 984

45

2 029

DSS Ružomberok

10.1.2.2

400

3 865

1 351

1 642

6 858

500

7 358

DSS Smrečany

10.1.2.2

3 000

5 481

1 916

4 150

35

11 582

420

12 002

DSS Liptovský Hrádok

10.1.2.2

2 000

3 004

1 050

2 183

6 237

6 237

PC Liptovský Mikuláš

10.4.0.2

1 467

513

683

2 663

320

2 983

ZPS Sučany

10.4.0.2

50

372

422

422

DD Liptovský Hrádok

10.2.0.1

4 000

4 000

3 000

7 000

Spolu za zariadenia

108 000

242 615

84 845

189 556

669

517 685

35 120

552 805

Rezerva -valorizácia 5%

4 254

1 487

5 741

5 741

Rezerva -odmeny, postup

7 751

2 708

10 459

2 096

12 555

Rezerva -osobný príplatok

1 755

613

2 368

2 368

Rezerva -Liptovský Hrádok

631

220

550

1 401

1 401

Neštátne subjekty

60 878

60 878

60 878

S P O L U

108 000

257 006

89 873

190 106

61 547

598 532

37 216

635 748


K bodu 3 a 4 -

Rozpis čerpania finančných prostriedkov na rok 2005 pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc v Žilinskom samosprávnom kraji

Názov zriaďovateľa resp. zariadenia

Rozpočet

Kapacita

Dom Sv. Martina - celoročný pobyt (DD, DSS dosp.)

29

Áno pre život - celoročný pobyt (DOR, Ú)

25

Detský smiech (DeD)

12

Ajhľa človek - denný pobyt (DSS dosp. DSS deti)

29

SČK Žilina - celoročný pobyt (ZOS)

13

APS Žilina (ZCHB)

10

DCH Nitra- Dom sv. Kamila

26

DCH Nitra - CHSC Žilina

600 000 Sk

DCH Nitra - CHSC Čadca

392 000 Sk

SpKCH, Spišská Nová Ves - DCH Trstená

27

SpKCH, Spišská Nová Ves - DCH Zázrivá

26

SpKCH, Spišská Nová Ves - DCH Liptovský Mikuláš

8

SpKCH, Spišská Nová Ves - Charitatívna služba v rodinách

9 285 000 Sk

Cirk. zbor ECAV Dolný Kubín (OS)

67 000 Sk

Domov vďaky Rajec - celoročný pobyt (DD, DSS)

29

Náruč - Pomoc deťom v kríze (KS)

22

Detské centrum Ružomberok (DeD)

30

Špeciálna základná škola Sv. Jozefa, Turzovka

SČK Liptovský Mikuláš - celoročný pobyt (ZOS)

20

Samaritán (OS)

1 370 000 Sk

Cirk. zbor ECAV Liptovský Mikuláš (OS)

465 000 Sk

Cirk. zbor ECAV Martin (OS)

458 000 Sk

Únia nevidomých a slabozrakých Slovenska, o. z. Bratislava

500 000 Sk

Rada pre poradenstvo v soc. práci, o. z. Bratislava

156 000 Sk

Návrat, o. z. Bratislava

187 000 Sk

Únia centier prevencie a pomoci - DAFNÉ, o. z.

250 000 Sk

Zväz post. civilizačnými chorobami v SR, o. z. Bratislava

156 000 Sk

Slov. zväz telesne postihnutých, o. z. Bratislava

219 000 Sk

Slov. zväz sluchovo postihnutých, o. z. Bratislava

93 000 Sk

Pro Familia, o. z., Humenné

250 000 Sk

DCH Nitra - CHSC Žilina

250 000 Sk

OZ zdravotne postihnutých Oravy

125 000 Sk

SpKCH, Spišská Nová Ves - soc. prevencia, soc. poradenstvo

OZ Slov. zväz zdravotne postihnutých, Martin

250 000 SkŽilinský samosprávny kraj neposkytuje finančný príspevok na organizovanie spoločného stravovania z celkovej výšky plánovaného príspevku pre subjekty, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci v roku 2005.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky