110/09

K bodu 1-

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v roku 2008 čerpali finančné prostriedky vo výške 57 113 000 Sk. V roku 2009 bol rozpočet Žilinského samosprávneho kraja upravený na 2 142 319 €. V roku 2010 krajská samospráva plánuje poskytnúť financie vo výške 1 683 037 €.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.12.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky