11/09

K bodu 1 - 7

Žilinský samosprávny kraj má 201 zamestnancov. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov je nasledovná:

- Základné vzdelanie:1
- Stredné odborné vzdelanie: 8
- ÚSO (úplné stredné odborné) a ÚSV (úplné stredné všeobecné): 52
- Vyššie odborné vzdelanie: 3
- VŠ I. stupeň: 17
- VŠ II. stupeň: 115
- VŠ III. stupeň: 5