11-08

K bodu 1 –
Zoznam odborov a ich riaditeľov, dátum nástupu a dátum menovania do funkcie:
• Odbor dopravy: Ing. Ivan Mokrý - dátum nástupu – 12.7.2006, dátum menovania – 12.7.2006;
• Odbor organizačný: Ing. Anna Klimíková - dátum nástupu – 10.5.2006, dátum menovania – 11.7.2006;
• Odbor regionálneho rozvoja: Ing. Erika Lamačková - dátum nástupu – 11.7.2006, dátum menovania – 11.7.2006;
• Odbor financií: Ing. Stanislav Ulaher - dátum nástupu – 10.7.2007, dátum menovania – 10.1.2008;
• Odbor školstva: Ing. Dana Weichselgärtner PhD.- dátum nástupu – 6.4.2006, dátum menovania – 11.7.2006;
• Odbor zdravotníctva: MUDr. Štefan Kőhler MPH- dátum nástupu – 20.6.2002, dátum menovania – 1.9.2007;
• Odbor vnútornej správy: Bc. Ján Jarošík - dátum nástupu – 16.8.2006, dátum menovania – 1.8.2007; Odbor kultúry: t. č. neobsadené;
• Odbor sociálnych vecí: Mgr. Marta Pauková - dátum nástupu – 1.7.2002, dátum menovania – 11.7.2006;
• Odbor informácií a zahraničných vzťahov: Mgr. Peter Kubica, zároveň vykonáva aj funkciu hovorcu predsedu ŽSK - dátum nástupu – 11.1.2006, dátum menovania – 11.7.2006;
• Odbor SORO: Ing. Milan Ovseník - dátum nástupu – 1.9.2007, dátum menovania – 1.9.2007;
• Centrálna koordinačná jednotka: t. č. neobsadené.

K bodu 2 -
Pracovná náplň riaditeľov odborov je stanovená zodpovednosťou za všetky činnosti, ktoré sú vykonávané na príslušnom odbore podľa organizačného poriadku, ktorý je zverejnený na webovej stránke http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=261 .

K bodu 3 -
Výška platu, ktorý poberajú vedúci zamestnanci jednotlivých odborov prostredníctvom mesačných vyúčtovaní je pohyblivá, v závislosti od faktorov vplývajúcich na výpočet mzdy (priznanie pohyblivej zložky mzdy, dovolenka, PN, ostatné náhrady mzdy, odmeny, povinné odvody do poisťovní, uplatnenie daňového bonusu,...), preto uvádzame priemernú výšku čistej mzdy za rok 2007 v Sk:
• riaditeľ Odboru financií – 35174,
• riaditeľ Odboru dopravy – 29114,
• riaditeľka Odboru školstva – 33388,
• riaditeľ Odboru informácií a zahraničných vzťahov – 42869,
• riaditeľka Odboru regionálneho rozvoja – 35972,
• riaditeľ Odboru zdravotníctva – 33344,
• riaditeľ Odboru vnútornej správy – 36247,
• riaditeľka Odboru organizačného – 38718,
• riaditeľ Odboru SORO – 29575,
• riaditeľka Odboru sociálnych vecí – 32269.

Hrubý mesačný príjem vedúcich zamestnancov je taktiež pohyblivý a ovplyvňuje ho viacero faktorov (dovolenka, PN, náhrady mzdy, priznanie pohyblivej zložky mzdy, odmeny,...), preto uvádzame priemerný mesačný hrubý zárobok v ŽSK za rok 2007 v Sk:
• riaditeľ Odboru financií – 46589,
• riaditeľ Odboru dopravy – 39772,
• riaditeľka Odboru školstva – 45692,
• riaditeľ Odboru informácií a zahraničných vzťahov – 57425,
• riaditeľka Odboru regionálneho rozvoja – 46728,
• riaditeľ Odboru zdravotníctva – 45335,
• riaditeľ Odboru vnútornej správy – 47912,
• riaditeľka Odboru organizačného – 52946,
• riaditeľ Odboru SORO – 39706,
• riaditeľka Odboru sociálnych vecí – 44208.

Odmeny vedúcich zamestnancov jednotlivých odborov za minulý rok boli vyplácané štvrťročne ako pohyblivá zložky mzdy a na konci roku ako ročná odmena.

K bodu 4 -
Riaditelia všetkých odborov majú ukončené vysokoškolské vzdelanie a niektorí aj 3.stupňa.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.04.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky