11-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Úrad žilinského samosprávneho kraja nemá informácie o sieti TESTA a programe Európskej únie IDA. V minulosti nebol pripojený žiadneho podobného projektu.