11-06

Odmena a paušál schválené zastupiteľstvom v roku 2006

Odmena poslanca - mesačná

8 800.- Sk

Mesačný paušál

5 000,- Sk

Poslanec, ktorý je zároveň predseda komisie - paušál

5 500,- Sk

Odmenu predsedu komisie

1 500.- Sk

Komisie za účasť

1 200,- Sk

1/2006

Odmeny poslancov

339 099,-Sk

Paušál

173 793,-Sk

2/2006

Odmeny poslancov

501 600,- Sk

Paušál

285 000,-Sk

3/2006

Odmeny poslancov

501 600,- Sk

Paušál

285 600,- Sk

4/2006

Odmeny poslancov

501 600,- Sk

Paušál

291 000,- Sk

Odmena - komisie

66 300,- Sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky