Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

107/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj bol zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky v júli 2001. V decembri toho istého roka boli vyhlásené voľby do zastupiteľstiev vyšších územných celkov a voľby ich predsedov. V zmysle vyššie uvedeného, samosprávny kraj nemá k dispozícii údaje týkajúce sa sčítania obyvateľov domov a bytov za rok 2001 v okrese Turčianske Teplice. Odporúčame Vám preto, obrátiť sa na Štatistický úrad Slovenskej repubuliky.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.11.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky