107/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj bol zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky v júli 2001. V decembri toho istého roka boli vyhlásené voľby do zastupiteľstiev vyšších územných celkov a voľby ich predsedov. V zmysle vyššie uvedeného, samosprávny kraj nemá k dispozícii údaje týkajúce sa sčítania obyvateľov domov a bytov za rok 2001 v okrese Turčianske Teplice. Odporúčame Vám preto, obrátiť sa na Štatistický úrad Slovenskej repubuliky.