105/09

K bodu 1-

Problematika, uvedená v žiadosti o informácie, je v súčasnosti v štádiu riešenia, vzhľadom na krátku dobu účinnosti zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol platnosť 1. septembra 2009.