103/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 23 kultúrnohistorických organizácií, a to 5 galérií, 4 múzeá, 2 divadlá, 2 hvezdárne, 5 knižníc a 5 osvetových stredísk. Je zriaďovateľom stredných škôl, zdravotníckych zariadení, domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov. Zároveň sa stará o cesty II. a III. triedy, čiastočne o cesty I. triedy. Kontaktné údaje inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je samospráva, sú uvedené na internetovej stránke www.regionzilina.sk, v sekcii jednotlivých odborov Úradu ŽSK (http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=13138). Neziskové organizácie pôsobiace na území kraja sú uvedené v nasledujúcom linku http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=5458.  

Kontaktné údaje niektorých tlačových a elektronických médií:

MY – Nový život Turca
 
tel.: 0905-978 226, 043/4220341-2
fax: 043/4133545

MY – Žilinské noviny – Kysucké noviny
 
tel: 0905-978 223, 041/5640821
fax: 041/5640751

MY – Oravské noviny
 
tel: 0905-978 228, 043/5320032
fax: 043/5320032

MY – Liptovské noviny
 
tel: 044/5524143
fax: 044/5523488

Žilinský večerník
 
tel: 0905-504 622, 041/56244949
fax: 041/7233300

Kysuce
 
tel: 0905-248 401, 041/4322069
fax: 041/4326013

Rádio ZET
 
tel: 041/5643512
fax: 041/5643513

Rádio Frontinus
 
tel: 041/7633367
fax: 041/7633367

TV Patriot
 
Tel: 0904-963 252

Informácie týkajúce sa významných podnikateľských a politických subjektov, obchodných a iných komôr, mimovládnych organizácií a ostatných miestnych médií, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, nemá Žilinský samosprávny kraj k dispozícii.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.11.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky