Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

100/09

K bodu 1-

Verejný obstarávateľ, v tomto prípade Žilinský samosprávny kraj, zasiela oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a informácie o jeho výsledku na zverejnenie do Vestníka Úradu pre verejného obstarávania uverejneného na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.11.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky