10/10

K bodu 1-

Informácie o ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej starostlivosti sú uvedené na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk v časti Samospráva/Úrad ŽSK/odbor zdravotníctva ŽSK. Povolenia na vykonávanie záchrannej zdravotnej služby (rýchla zdravotná pomoc a rýchla zdravotná služba) vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), ktoré však nie sú doposiaľ zosumarizované, nakoľko ich MZ SR ešte nedoručilo Žilinskému samosprávnemu kraju.