10-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spracoval Vami zaslanú dokumentáciu k vypracovaniu Zmluvy o nenávratnom finančnom prostriedku (NFP) projektu: „Cezhraničné stretnutia susedov v záujme utužovania priateľských vzťahov“. V mesiaci február ŽSK odovzdal Zmluvu o NFP Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR).

ŽSK splnil delegovanú úlohu vyplývajúcu zo Zmluvy o implementácii Sprostredkovateľského orgánu pre program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A PL-SR. V súčasnosti sa Vaša zmluva nachádza na MVRR SR, v kontrolnom procese. MVRR SR Vás vyzve k podpisu Zmluvy o NFP.

Dňa 1. januára 2007 prevzal agendu programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A PL-SR pán Koco. Zmena programového manažéra a kontakt bol zverejnený na stránke ŽSK http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=877 dňa 19.1.2007.

Vážená pani Škorníková, v súvislosti s projektom INTERREG III A PL-SR kontaktujte pána Koca, ktorý Vám ochotne odpovie na Vaše otázky:
Mgr. Miroslav Koco
ORR ŽSK
t.č.: +421-415-032-340
mob.: +421-915-595-327
e-mail.: mkoco@zask.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky