10-04

  1. V školskom roku 2003/2004 bol v mestách Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš a Ružomberok počet absolventov stredných škôl, gymnázií a SOU 8 702 a predpokladaný počet prvákov v školskom roku 2004/2005 je 10 387.

  1. Počet žiakov k 15. 9. 2004:

Žilina

Kysuce

Liptov

Orava

Turiec

spolu

v %

Gymnázium

2 694

672

1 570

2 045

2 118

9 099

22,48

Stredná odborná škola

2 946

1 917

2 150

2 061

2 110

11 184

27,64

Združená stredná škola

1 361

1 953

2 922

1 225

2 078

9 539

23,57

Stredné odborné učilište

4 081

2 428

1 128

2 028

973

10 638

26,29

spolu

11 082

6 970

7 770

7 359

7279

40 460

100


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky