1-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Transformáciou polikliník v pôsobnosti ŽSK sa samotný úrad zaoberal na Komisiách zdravotníctva v priebehu celého roka 2006.


V zmysle koncepcie zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja a v zmysle zdravotnej politiky štátu a na základe uznesenia č.10 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 19.12. 2006 sa Poliklinika Turzovka ruší ku dňu 31.3. 2007 a majetok Polikliniky Turzovka prechádza na Žilinský samosprávny kraj.


Podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení , poliklinika Turzovka od 31.12.2006 prestala spĺňať štatút zdravotníckeho zariadenia, nakoľko všetky zdravotnícke činnosti boli odštátnené a zdravotná starostlivosť v poliklinike je poskytovaná neštátnymi lekármi.

Z uvedených dôvodov nie je možný prevod majetku polikliniky na mesto Turzovka a v najbližšej budúcnosti Žilinský samosprávny kraj neuvažuje túto Polikliniku predávať.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky