1-04

Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja v roku 2004:

  • výdavky celkom -                2 591 569 tis. Sk
  • z toho bežné výdavky -      2 325 935 tis. Sk
  • z toho kapitálové výdavky -   265 634 tis. Sk

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2003:

  • úrad ŽSK -                                 12 150 tis. Sk
  • zdravotníctvo -                         121 482 tis. Sk
  • kultúra -                                       46 755 tis. Sk
  • školstvo -                                  122 535 tis. Sk
  • sociálne -                                    10 000 tis. Sk
  • spolu -                                        312 922 tis. Sk

Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky