Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

09-06

Ministerstvo financií SR vydalo dňa 16.12. 2006 opatrenie č.01/R/2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 9.12.2003 č. 01/R/2003. Toto opatrenie ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti MF SR v znení opatrenia z 22.12.2003 č. 02/R/2003.
V opatrení sa ustanovuje kompetencia vyšších územných celkov regulovať ceny vnútroštátnej prímestskej pravidelnej cestnej dopravy osôb, ak vzdialenosť východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km. Na základe tohto opatrenia Odbor financií Žilinského samosprávneho kraja vydal cenový výmer č. 9/2006, ktorým stanovuje cenu za zľavnenú prepravu pre kategóriu cestujúcich občanov a nie dôchodcov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky