08-06

K bodu 1 –

Poskytujeme Vám kópie posledných troch faktúr uhradených akciovou spoločnosťou Región Žurnál a.s. za tlač regionálneho týždenníka REGIÓN ŽURNÁL, ktoré vystavila spoločnosť Pekel Print, s.r.o, IČO: 35 79 98 71:

Číslo faktúry

Dátum vystavenia

Celková suma s DPH

2006/3/011

3.2. 2006

32 772,60

2006/3/012

9.2. 2006

32 772,60

2006/3/017

23.2. 2006

32 772,60

 

K bodu 2 –

Celková hodnota fakturácie za uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku Región žurnál bola 37 163,90 Sk bez DPH a v mesiaci január a február 2006 bola fakturácia v celkovej hodnote 34 481,50 bez DPH.
Občianska a riadková inzercia do rozsahu 200 písmen bola a je zverejňovaná v týždenníku Región žurnál bezplatne.