07-06

Úrad Žilinského samosprávneho kraja v období posledných troch mesiacov neeviduje žiadne faktúry vystavené spoločnosťou Energetika, stavebníctvo a financie, a.s., IČO: 35 723 041, v prípade veľkoodberu a maloodberu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky