06-06

K bodu 1 –

Tabuľka rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja v roku 2004 a 2005 na financovanie sociálnych zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktoré poskytujú sociálne služby.

rok

Schválený rozpočet (tis. Sk)

Upravený rozpočet (tis. Sk)

Čerpanie (tis. Sk)

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

2004

487 791

17 610

545 107

36 924

558 008

37 037

2005

598 532

37 216

623 897

56 392

637 342

44 066

K bodu 2 –

Tabuľka rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja v roku 2004 a 2005 na financovanie sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby, ktoré nie sú v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

rok

Schválený rozpočet (tis. Sk)

Upravený rozpočet (tis. Sk)

Čerpanie (tis. Sk)

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

2004

33 081

0

50 353

0

50 195

0

2005

60 878

0

56 398

0

56 397

0


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky