05-06

K bodu 1 -

Prvé číslo týždenníka REGIÓN Žurnál vyšlo dňa 9. júna 2004.

K bodu 2 -

Pred začatím vydávania týždenníka REGIÓN Žurnál bol spoločnosti REGIÓN ŽURNÁL a.s. zakúpený majetok v celkovej hodnote 93 088,- Sk a to nasledovne:

Kontajner 4 ks á 3 240,- Sk                    12 960,- Sk
Kancelársky stôl 4 ks á 3 500,- Sk         14 000,- Sk
Skriňa policová 2 ks á 4 770,- Sk              9 540,- Sk
Skriňa kombinovaná 2 ks á 5 050,- Sk     10 100,- Sk
Skriňa dvojdverová 2 ks á 5 630,- Sk       11 260,- Sk
Spolu: 57 860,- Sk

Dodávateľ: Združená stredná škola drevárska, Krásno nad Kysucou

Golf čer.60 stôl písací 3 ks á 2 290,- Sk     6 870,- Sk
Golf čer 72 pod monitor 3 ks. á 560,- Sk     1 680,- Sk
Golf čer.61 kontajner 3 ks á 3 020,- Sk       9 060,- Sk
TN golf čer.211 1 ks á 1 930,- Sk                1 930,- Sk
TN golf čer.241 1 ks á 4 360,- Sk                4 360,- Sk
TN golf čer.521 1 ks á 3 360,- Sk                3 360,- Sk
TN golf čer 5511 ksá4 200,- Sk                   4 200,- Sk
TN golf čer.900 – kusy 16 ks á 38,- Sk          608,- Sk
I – Gina C13 2 ks á 1 430,- Sk                     2 860,- Sk
Doprava 300,- Sk
Spolu: 35 228,- Sk

Dodávateľ: Domino, a.s. Žilina

K bodu 3 -
Podľa predbežného zistenia novovymenovaného predstavenstva akciovej spoločnosti REGIÓN Žurnál (21. 2. 2006) sa a. s. venuje nielen vydávaniu novín, ale aj tvorbe a vydávaniu propagačných materiálov, týkajúcich sa žilinského kraja.

K bodu 4 -
Redakcia týždenníka Región Žurnál sa skladá zo štyroch zamestnancov akciovej spoločnosti a 11 pracovníkov, ktorí pracujú na živnosť alebo je s nimi uzatvorená Zmluva o dielo:
· zamestnanci akciovej spoločnosti - Ján Farský, Marika Gajdošíková, Dušan Mikolaj, Božena Majerčáková

· na živnostenský list – Alojz Mintál, Michal Huťka, Jana Bernátová, Jozef Válek, Ladislav Hulín,

· Zmluva o dielo – Marián Grupač, Milan Petržel, Lýdia Vojtašáková, Vladimír Buzna, Tomáš Mikolaj, Radka Štrbová

K bodu 5 -
V mesiaci január 2006 boli zamestnancom akciovej spoločnosti a zmluvným redaktorom a spolupracovníkom vyplatené nasledovné platy:

Ján Farský 43 000
Marika Gajdošíková 22 000
Dušan Mikolaj 14 670
Alojz Mintál 17 000
Michal Huťka 26 000
Jana Bernátová 17 000
Jozef Válek 12 000
Božena Majerčáková 19 000
Ladislav Hulín 17 500
Tomáš Mikolaj 10 120
Radka Štrbová 10 350

V zmysle zákona č.313/2001 Z. z. o verejnej službe je v súčasnosti zamestnancom osvetových stredísk priznaná trieda a stupeň nasledovne:

Marián Grupač 9/4
Milan Petržel 8/9
Lýdia Vojtašáková 9/7
Vladimír Buzna 8/1

K bodu 6 -
V mesiaci január 2006 členom dozornej rady a predsedovi predstavenstva neboli vyplatené žiadne odmeny. Odmeny boli vyplatené len členom predstavenstva v zmysle Zmluvy o výkone funkcie v celkovej hodnote 10 000,- Sk nasledovne:

Mgr. J. Farský - 5 000,- Sk
Mgr. M. Gajdošíková - 5 000,-Sk