04-06

K bodu 1 -

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja Uznesením č.16 zo 16. zasadnutia zastupiteľstva ŽSK zo dňa 23.6. 2004 schválilo v II. úprave rozpočtu na rok 2004 pre Región ŽURNÁL finančné prostriedky v celkovej výške 3 000 tis. Sk a Uznesením č. 7 z 18. zasadnutia zastupiteľstva ŽSK zo dňa 27.10. 2004 schválilo na rok 2005 pre Región ŽURNÁL finančné prostriedky v celkovej výške 6 000 tis. Sk a na rok 2006 bol schválený príspevok vo výške 6 000 tis. Sk.

K bodu 4 -

Dňa 21. februára 2006 predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár odvolal predstavenstvo a dozornú radu akciovej spoločnosti REGIÓN ŽURNÁL a.s.
S účinnosťou od 21. februára 2006 odvolal:

· Predstavenstvo v zložení:
Ing. Ján Dreisig - predseda predstavenstva,
Mgr. Ján Farský - člen predstavenstva,
Mgr. Marika Gajdošíková - člen predstavenstva

· Členov dozornej rady:
Ing. Marta Mangová
JUDr. Marta Bernáthová

Zároveň Vám posielame menný zoznam nových členov predstavenstva a dozornej rady:

· Predstavenstvo v zložení:
Mgr. Peter Kubica – predseda
Dušan Mikolaj - člen
PhDr. Pavol Holeštiak - člen

· Dozorná rada:
Ján Ondrejka
JUDr. Mária Hikkerová
PhDr. Jozef Bednár