02/06

K bodu 1 -

V roku 2005 bola dodávateľom Monitoringu médií pre Žilinský samosprávny kraj spoločnosť NEWTON Information technology, s.r.o., Bratislava.
Na rok 2006 Žilinský samosprávny kraj ešte nevybral spoločnosť, ktorá by sa zaoberala monitoringom médií pre ŽSK.

K bodu 2 – 3

Denný monitoring bol uskutočnený v mesiacoch november a december 2005 a to celoplošne v denníkoch a regionálnych tituloch, celoštátnych denníkoch - Slovenské regióny, oborových tituloch, ekonomických a politických tituloch, v televízii a rozhlasoch, internetových serveroch, agentúrnych spravodajstvách, okrem SITA a cudzojazyčných tituloch, v celkovej hodnote 28 655,20 Sk s DPH.
Zároveň bol uskutočnený jednorazový spätný monitoring printových médií v Slovenskej republike za rok 2005 v celkovej hodnote 19 725,- Sk s DPH.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky