01-06

K bodu 1

Súhrnný rozpočet Žilinského samosprávneho kraja nájdete na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk – Úrad ŽSK – Odbor financií – Rozpočty alebo priamo na linke:

K bodu 2

Úrad Žilinského samosprávneho kraja eviduje 160 organizácií v pôsobnosti ŽSK:

1. Odbor školstva - 51 rozpočtových organizácií a 33 príspevkových organizácií,
2. Odbor kultúry – 23 príspevkových organizácií ( 4 múzeá, 5 galérií, 2 divadlá, 5 knižníc, 5 regionálnych osvetových stredísk a 2 hvezdárne),
3. Odborsociálnych vecí – 41 rozpočtových organizácií, ktorých zoznam nájdete na internetovej stránke ŽSK a 1 organizačnú jednotku úradu „Pestúnska starostlivosť“, ktorá nemá právnu subjektivitu,
4. Odbor zdravotníctva – 4 nemocnice s poliklinikou a 7 polikliník, ktoré sú príspevkové organizácie.

Zoznam inštitúcií aj s kontaktmi nájdete na internetovej stránke úradu www.zask.sk u jednotlivého odboru v sekcii Úrad ŽSK.

K bodu 3

V rozpočte Žilinského samosprávneho kraja sa neuvádzajú prostriedky z Európskej únie určené na financovanie projektov. Pokiaľ v priebehu roka 2006 Žilinský samosprávny kraj získa takéto finančné prostriedky, tak budú zakomponované v úprave rozpočtu na rok 2006.