Odpovede novinárom 2019

18.12.2019
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysucké noviny)

Chcem sa informovať na vlakové spoje zo Skalitého do Čadce a späť - ich posilnenie. Naposledy ste informovali, že župa zaslala ministerstvu dopravy dva návrhy cestovných poriadkov zo strany ŽSK a dotknutých obcí, pričom  malo dať ministerstvo vyčísliť výšku variabilných nákladov spôsobených priamo jazdou "vlaku". Ako ste informovali, podľa návrhu malo jazdiť na trase Čadca - Skalité a späť celkom deväť nových vlakov, z toho 3  mali jazdiť na trati Čadca - Skalité - Serafínov a jeden z existujúcich vlakov sa mal predĺžiť až po Serafínov. Aká je realita?

Odpoveď:
Otázka pridania vlakov na trati Čadca – Skalité stále nie je uzavretá. Posledné stretnutie bolo pred dvomi dňami na Ministerstve dopravy SR. Neúnosná dopravná situácia vo Svrčinovci je najmä dôsledkom omeškania dostavby diaľnice. Preto by aj zo strany štátu mal byť záujem pomôcť obyvateľov Svrčinovca pridaním vlakov a mal by ich aj zaplatiť. V tejto chvíli stále rokujeme o možnostiach zníženia ceny, časovej polohe vlakov, podmienkach uzavretia zmluvy a možnostiach zmeny grafikonu. V januári 2020 nám ministerstvo zašle nové návrhy ohľadom možnosti úpravy grafikonu.

19.12.2019
Otázka (Alexandra Boškovičová, Pravda)

Rada by som sa opýtala, ako bude fungovať pohotovosť - detská, pre dospelých, zubná a lekárne počas nadchádzajúcich sviatkov pre ľudí z krajského mesta. 

Odpoveď:

Služby Ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a deti a dorast, a taktiež služby zubno-lekárskej pohotovostnej služby sú počas vianočných sviatkov zabezpečené v plnom rozsahu na základe rozpisu schváleného a zverejneného na webovej stránke ŽSK (http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/ambulantna-pohotovostna-sluzba/rozpis-sluzieb-ambulantnej-pohotovostnej-sluzby/Počas pracovných dní funguje APS od 16:00 – 22:00 hod a počas sviatkov a víkendov od 07:00 – 22:00 hod. Služby zubno-lekárskej pohotovostnej služby sú zabezpečené počas pracovných dní od 16:00-19:00 hod. a počas sviatkov a víkendov od 08:00- 12:00 hod. V prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v daný deň neordinuje je povinný si zabezpečiť zastupovanie iným lekárom.

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast 
V pracovných dňoch od 16.00 do 22.00
Víkendy a sviatky (24.-26.12. a 1.1.) od 7.00 do 22.00 

Žilina, Vojtecha Spanyola  43
Dolný Kubín, Nemocničná  1944/10
Liptovský Mikuláš, Palúčanská  25
Martin, P. Mudroňa  495/27
Martin, Kollárova  2
Námestovo, Červeného kríža  62/30
Ružomberok, Hurbanova  5
Trstená, Mieru  549/16
Čadca, Palárikova  2311

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
V pracovných dňoch od 16.00 do 22.00
Víkendy a sviatky (24.-26.12. a 1.1.) od 7.00 do 22.00

Bytča, Sidónie Sakalovej  161/16, Sidónie Sakalovej  93/6
Dolný Kubín, Nemocničná  1944/10
Kysucké Nové Mesto, Belanského  1346
Čadca, Palárikova  2311
Liptovský Mikuláš, Palúčanská  25
Martin, Pavla Mudroňa  11
Námestovo, Červeného kríža  62/30
Ružomberok, ul. gen. Miloša Vesela 21
Trstená, Mieru  549/16
Žilina, Vojtecha Spanyola  43

Zubno-lekárska pohotovostná služba
V pracovných dňoch od 16.00 do 19.00
Víkendy a sviatky ((24.-26.12. a 1.1.) od 8.00 do 12.00

Liptovský Mikuláš, Školská  3
Martin, Škultétyho  470/7
Martin, Pavla Mudroňa  14
Námestovo, Červeného Kríža  62/30
Ružomberok, Gen. Miloša Vesela  21
Trstená, Mieru  549/16
Čadca, Slovenských dobrovoľníkov  984
Žilina, Jána Milca  807/1
Žilina, Vysokoškolákov  8556/33B

16.12.2019
Otázka (Eva Štenclová, Pravda) 

Dobrý deň, robím článok o dnešnom tichom proteste pred budovou žilinského gymnázia na Varšavskej ulici. Protestu sa zúčastnil aj župný poslanec Ján Marosz, ktorý povedal, že riaditeľku spomínaného gymnázia župa vyzvala, aby zo svojej funkcie odstúpila... Keďže ste zriaďovateľom tejto školy, môžete mi potvrdiť, či k tomu naozaj došlo? Ak áno, ako na to riaditeľka reagovala? Čo bude nasledovať? Je možné, že ju župa odvolá? Ako vnímate udalosti súvisiace s touto školou a aktuálny protest?

Odpoveď:
Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK) bola doručená sťažnosť advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje rodinu zavraždeného študenta. Sťažnosť súvisí s postupom pedagógov Gymnázia Varšavská cesta 1 v Žiline, ktorí ponúkli prevzatie záruky za ďalšie správanie študentky obvinenej z obzvlášť závažného zločinu vraždy. ŽSK zriadil na prešetrenie sťažnosti komisiu a zatiaľ tento proces nie je ukončený, preto sa k nemu teraz nebudeme vyjadrovať.

ŽSK ako zriaďovateľ školy nebol informovaný o tom, že štyria pedagógovia prevzali záruku za obvinenú študentku, aj napriek tomu tak urobili pod hlavičkou školy a zriaďovateľa, s čím nemôžeme súhlasiť a dištancujeme sa od tohto postupu. Gymnázium navštevovali obaja študenti, zavraždený chlapec aj obvinená. Škola mala zostať objektívnou a nestrannou inštitúciou a nezasahovať do vyšetrovania.

ŽSK v máji 2019 s hlbokým zármutkom a zhrozením prijal informáciu o nesmiernej ľudskej tragédii, o vražde 16-ročného študenta. Dôrazne odmietame akékoľvek formy násilia a veríme v dôsledné a úspešné objasnenie závažného zločinu.

13.12.2019
Otázka (Zerzanová Mária, Plus jeden deň) 

Ako je vo vašom kraji zabezpečená ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast?
Nachádza sa vo všetkých okresoch, respektíve určených pevných bodoch na zazmluvnenie APS?
Ak niekde chýba, aký je dôvod?
 

Odpoveď:
V Žilinskom kraji v súčasnosti poskytuje  ambulantnú pohotovostnú službu (ďalej len „APS“) 8 poskytovateľov pevnej APS pre deti a dorast.
APS pre deti a dorast  v Žilinskom kraji sa nachádza vo všetkých  určených pevných bodoch APS stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR
.

6.12.2019
Otázka (Juraj Brezáni, Ružomberský magazín)

Koľko stojí ročne prímestská doprava v Liptove? A koľko bude stáť v roku 2020, taktiež v dopravnom regióne Liptov?
Vieme akurát, že pôjde o navýšenie približne o 1,3 mil. eur. Táto cena má byť však nárast nákladov na dopravu u zmluvného dopravcu Arriva, čiže pre oba regióny, aj Liptov aj Oravu dohromady. 

Odpoveď:
Nárast ceny za Liptov sa predpokladá o 0,5 milióna eur bez nákladov na vstupy na AS.
Hlavným dôvodom aktuálneho rastu ceny je rekordne rýchle zvýšenie minimálnej mzdy a príplatkov za prácu cez víkendy a sviatky. Sčasti k tomu prispieva aj obnova malej časti vozového parku a tiež prenesenie časti rizík vývoja nákladov na dopravcu.

Odpoveď v mene pani predsedníčky Eriky Jurinovej.

1. Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Liptov (ktorú vyhrala spoločnosť Arriva Liorbus) počíta so zvýšením dotácií pre prepravcu, znamená to aj zvýšenie cien?
Každým rokom náklady vo všetkých oblastiach hospodárskeho života narastajú z dôvodu inflácie a z dôvodu nárastu osobných nákladov. Ide najmä o mzdy, kde výrazne vplýva na výdavky extrémny nárast minimálnej mzdy a príplatkov za prácu v noci a vo sviatky. Len minimálna mzda stúpne nasledujúci rok o 11,5%, takže počítať s rovnakou sumou ďalší rok je nereálne. Len za tento rok 2019 očakávame medziročný nárast dotácií na dopravu za celý kraj až o 3,5 mil. EUR pri úhrade nákladov podľa starej zmluvy. Budúci rok (2020) očakávame opäť nárast nákladov na dopravu u zmluvného dopravcu ARRIVA o cca 1,3 mil. EUR. Práve z dôvodu rastúcich nákladov na dopravu je možné, že budeme musieť zvážiť aj zvýšenie cien cestovného. Ak by takáto situácia nastala, išlo by pravdepodobne o priemerné navýšenie do 15%. 

2. Budú väčšie dotácie znamenať vyššie podmienky pre dopravcov, napríklad novšie vozidlá alebo prípadne viac busov s Wi-fi, atď?
Kvalitatívne všetky vozidlá, ktoré budú prevádzkovať prímestskú autobusovú dopravu vo verejnom záujme v Žilinskom kraji, musia spĺňať zákonný štandard a musia byť homologované podľa platných predpisov európskej a slovenskej legislatívy. Novšie vozidlá sa už bez klimatizácie ani neobjednávajú a aj v starších vozidlách musí byť zabezpečené vykurovanie a klimatizácia s primeraným temperovaním vozidiel. Bližšie podmienky stanovuje zmluva. A už v priebehu nasledujúceho roku spoločnosť uskutoční aj menšiu obnovu vozového parku. 

3. Aké boli vaše podmienky, ktoré upravovali pôvodnú zmluvu/ponuku od dopravcu?
Pôvodná 10-ročná zmluva bola bývalým vedením podpísaná napriamo bez verejnej súťaže. To bol hlavný dôvod, prečo sme nemohli podpisovať k takejto zmluve dodatok. Podľa pôvodnej zmluvy župa uhrádzala dopravcom celú stratu – rozdiel medzi nákladmi a tržbami. Celé riziko poskytovania služby bolo tak na strane ŽSK. Podľa novej zmluvy garantuje dopravca výšku svojich nákladov v cene na kilometer, ktorá sa bude raz ročne valorizovať v časti nákladov na prácu. Podmienky, zadané v súťaži na región Liptov sa upravovali minimálne. Zmluva bola teda podpísaná len s malými odchýlkami, z dôvodu technických alebo objektívne odôvodnených pripomienok (ako napr. nedostatočné pokrytie signálom, nepovinné montovanie snímačov teploty v autobusoch kde je zabudovaná klimatizácia, nakoľko by zvýšila náklad v každom autobuse o 800 € a pod.) V rámci rokovacieho konania boli obe strany ochotné ustúpiť zo svojich pôvodných požiadaviek. V prípade spoločnosti ARRIVA Liorbus pôvodná cenová požiadavka vysoko presahovala možnosti župy. Cena za tarifný kilometer bola z ponuky 1,81 EUR znížená na sumu 1,56 EUR za tarifný kilometer.

Základné informácie o koncepte akceptovanej vyrokovanej zmluvy:
- zachovala sa fixná cena na tarifný kilometer, ktorá bude valorizovaná od roku 1.1.2020 zmluvnými valorizačnými mechanizmami; pričom v prípade nedostatočnej valorizácie nákladov práce z dôvodu legislatívnych zmien bude pri ročnom zúčtovaní doplatený vzniknutý rozdiel;
možnosť zmeny rozsahu výkonov max. 5% medziročne a max. 10% za celý kontrakt;
- trvanie zmluvy 2 roky + 1 rok opcia;
-  zmluva neobsahuje poplatky za vstupy na autobusové stanice; pokuty za zmeškané/omeškané spoje sa budú uplatňovať len v prípade meškania z viny dopravcu a pri nedodržaní 85% presnosti spojov podľa cestovných poriadkov;

4. Po 2+1 roka vyprší zmluva, prečo sa nepodpisuje zmluva na 10 rokov, ako to bolo pri minulej zmluve?
Ak by sa začalo súťažou zaoberať už predchádzajúce vedenie a zadalo by aspoň oznámenie o vypísaní súťaže, ktoré musí byť v Európskom vestníku zverejnené 12 mesiacov pred vypísaním súťaže, mali by sme komfortný čas na samotnú súťaž a mohli by sme tiež otvorene a férovo súťažiť aj na 10 rokov. Bol by dostatočný čas na prihlásenie sa rôznych záujemcov z iných oblastí Slovenska či susedných krajín a v prípade úspechu iného uchádzača aj dostatočný čas na nástup iného dopravcu (v rámci predbežných trhových konzultácií zúčastnení dopravcovia potvrdili priemerný čas na nástup do regiónu spolu so zabezpečením autobusov i zázemia okolo 12 mesiacov), nehovoriac o tom, že aj väčšia konkurencia by zabezpečila lepšie ceny v súťaži. Dnešný trh na Slovensku však nebol pripravený na otvorenú a v prípade dopravcu v Žiline si dovolím povedať ani férovú súťaž, ktorá by vygenerovala najlepšiu cenu a najlepšie podmienky. Dôležité v tejto chvíli je, že všetky regióny majú zabezpečenú dopravu a my môžeme začať s prípravou súťaže na 10 ročné obdobie. Získali sme neoceniteľné skúsenosti, ktoré budeme vedieť zúročiť v nasledujúcej veľkej súťaži.

5.12.2019
Otázka (Juraj Pivarči, Simona Lucia Horvátová, Hospodárske noviny)

Chcel by som sa Vás opýtať či by bolo možné zaslať mi (alebo navigovať ma) konkrétne čísla koľko firiem, škôl a študentov sa v rámci kraja zapojilo v tomto školskom roku do duálneho vzdelávania.

Odpoveď:
V aktuálnom školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania vzdeláva spolu 1281 žiakov v 19 stredných odborných školách u 127 zamestnávateľov. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom počet žiakov stúpol o jednu tretinu a zapojených je o šesť škôl viac.

2.12..2019
Otázka (Naďa Kališová, My Oravské noviny)

Pred časom ŽSK robil rekonštrukciu cesty v Habovke. Mohli by ste mi prosím napísať základné informácie - koľko metrov cesty sa rekonštruovalo, čo všetko sa v rámci prác urobilo, koľko to vyšlo a z akých zdrojov bola rekonštrukcia realizovaná (vlastný rozpočet alebo dotácia)? Plánuje kraj v dedine robiť aj ďalšie úseky v blízkej budúcnosti?

Odpoveď:
Cesta II/584 bola realizovaná v rámci Zásobníka a prioritizácie investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov (http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/rekonstrukcie-ciest-mostov.html). V zásobníku je k dispozícií zoznam prác, ktoré sú aktuálne naplánované až do roku 2022. V rámci rekonštrukcie sa opravil 335 metrový úsek cesty, kde sa vymenila obrusná vrstva vozovky. Oprava bola financovaná zo zdrojov návratnej finančnej výpomoci (úver od štátu). Cena prác je 28 583 EUR.

 

November 2019


29.11.2019
Otázka (Tomáš Ďurana, Žilinak)

1. Na trase, kadiaľ má ísť cyklotrasa ,,ľavobrežná“ je kanalizácia. Má ŽSK vedomosť, o akú kanalizáciu ide a komu patrí?
Áno, je tovýustný objekt SEVAKu – ide o odľahčovaciu stoku dažďovej kanalizácie. 

2. Počíta projekt výstavby cyklotrasy s týmto vyústením kanalizácie?
Projektová dokumentácia s tým počíta. Cyklotrasa bude v tomto mieste prerušená a riešená obchádzkou tohto objektu, v prípade že nebude možné, resp. bezpečné týmto miestom v čase prívalových dažďov prejsť. Toto miesto je zabezpečené aj trvalým dopravným značením.

3. Akým spôsobom bude riešený priechod chodcov a cyklistov v dotknutom úseku?
Obchádzka výustného objektu SEVAK bude riešená dvoma schodiskovými ramenami s plochou pre vedenie bicyklov. 

29.11.2019
Otázka (Tibor Habo, Aktuality.sk) 

Chcem sa informovať o prípade dostavby Oravskej polikliniky v Námestove, ktorú dokončila firma TLM Investment.
Podľa mojich informácií mali byť po jej dokončení firme TLM Investment vyreklamované mnohé práce. Môžete to potvrdiť a zároveň v skratke uviesť, o aké najväčšie nedostatky išlo?
Firma TLM Investment mala mať na tejto dostavbe aj viacerých subdodávateľov, ktorým nemali byť vyplatené faktúry. Máte o tom vedomosť, prípadne ste sa tým zaoberali? Môžete tiež uviesť, v akej hodnote sa tieto nevyplatené faktúry pohybujú?  

Odpoveď:
Dostavba Oravskej polikliniky v Námestove bola súťažená, započatá i odovzdaná ešte za predchádzajúceho vedenia. Na stavbe boli reklamácie, okrem iného išlo najmä o vzduchotechniku. Predchádzajúce vedenie zastúpené podpredsedom ŽSK však v záujme včasného dokončenia stavby podpísalo dohodu so zhotoviteľom, v ktorej sa upúšťa od vymáhania zmluvných pokút ak bude stavba ukončená v dohodnutom termíne (existuje o tom zápisnica). Týmto úkonom však stratil Úrad možnosť domáhať sa následnej penalizácie zhotoviteľa. Poliklinika si po kolaudácii, od jari 2018 uplatnila viaceré reklamácie, z ktorých väčšina nebola zhotoviteľom uznaná. V najväčšej miere išlo o vzduchotechniku (VZT) od firmy, ktorá vedenie ŽSK kontaktovala hneď po nástupe nového vedenia so žiadosťou o&nb