Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Zámer priameho nájmu HM podľa osobitného zreteľa DK2

Zámer priameho nájmu DNsP

Zámer priameho nájmu HM podľa osobitného zreteľa DK

 Zámer prenajať HM DNsP


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.10.2011

Sekcie


Jazykové verzie webstránky