Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Zámer priameho nájmu HM podľa osobitného zreteľa CA 4

Zámer prenajať HM KNsP

Hnuteľný majetok Čadca_príloha 3


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.10.2011

Sekcie


Jazykové verzie webstránky