Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Zámer prenajať majetok podľa osobitného zreteľa TS 3

Zámer prenajať HM HNsP

Zámer prenajať hnuteľný majetok HNsP

Zámer prenajať majetok podľa osobitného zreteľa TS


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.10.2011

Sekcie


Jazykové verzie webstránky