Predaj majetku

Predaj majetku ŽSK realizujeme formou priamého predaja, verejno-obchodnej súťaže alebo predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.10.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky