Predaj majetku

Predaj majetku ŽSK realizujeme formou priamého predaja, verejno-obchodnej súťaže alebo predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky