Prebytočný majetok

Ostatné údaje o predmetných nehnuteľnostiach a ďalšom postupe pri ich odpredaji získate na:
Ing. Magda Horčičková
tel.č.:041/5032 407
e-mail:

Ing. Eleonóra Mičicová 
tel.č..:041/5032229
mobil: 0907842774,
e-mail:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky