Kde môžem sledovať pohyb vozidiel údržby ciest II. a III. triedy?

Online Geografický informačný systém ukazuje presnú polohu cestárov pri úprave komunikácií. Na webovej stránke kraja je možné sledovať, či sú cesty vo vašom okolí odhŕňané či posýpané.
http://gis.zask.sk/FrontController?project=giszsk